مجله توت فرنگی

آموزشی -سرگرمی

نرم نرمک می رسد اینک بهار...

  بوی باران ، بوی سبزه ، بوی خاک شاخه های شسته ، باران خورده پاک آسمان آبی و ابر سپید برگهای سبز بید عطر نرگس ، رقص باد نغمه شوق پرستوهای شاد خلوت گرم کبوترهای مست     نرم نرمک میرسد اینک بهار خوش به حال روزگار ...   خوش به حال چشمه ها و دشتها خوش به حال دانه ها و سبزه ها خوش به حال غنچه های نیمه باز خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز خوش به حال جام لبریز ازشراب خوش به حال آفتاب ؛     ای دل من، گرچه در این روزگار ...
23 اسفند 1393

روز بزرگداشت شهداء گرامی باد ...

  میگــفت وقتـــی پیکــر یکی از  شـهداء  رو آوردن.. . دختــرش تابـــوت رو باز کرد   و هــــی دنبال یه چیـــزی میــگشت ...   یه دفعه انگشت دست  ب ا ب ا  رو پیـــدا کرد و هی انگشت رو میکشید   رو ســـرش و میگفت : 20 ساله  ب ا ب ا م  دست رو ســـرم نکشیده...      دوست دارم بـــروم یک جـــا که جز خــدا نباشد و فریاد بزنم   بـــــابـــــا   تا جبران 25 ســال  صــدا نکردنت بـاشد و تو یک بــار و فقط بـرای یک بار بگــویی   جــــــــــــان بـــابــــا . . . ...
22 اسفند 1393
1